Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

19/03/2023

Weekendviering: 4e Zondag van de veertigdagentijd
Zondag 19 maart 9.30 uur Woord en Communieviering
mmv Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
Ouders Bunte-Mulder: Uit dankbaarheid bij het 50-jarig bestaan van de
KOV en voor de overl. leden van de KOV: Karel Groothuis: Johan en
Marie Lansink.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Alfons Lansink.

Vieringen door de week:
Dinsdag 21 maart geen viering.

Overleden:
Uit ons midden zijn weggenomen:
Op zondag 26 februari Annie Ottenschot-Klein Snakenborg, weduwe van Gerhard Ottenschot, op de leeftijd van 84 jaar.
Haar afscheidsviering heeft plaats gevonden op vrijdag 3 maart, waarna crematie op zaterdag 4 maart.
Op maandag 27 februari Gerard Hubers, echtgenoot van Truus Hubers- Westendorp, op de leeftijd van 81 jaar.
Zijn afscheidsviering en crematie hebben plaats gevonden op maandag 6 maart.

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachteniskapel op dinsdag en zondag van
10.00 uur tot 16.00 uur geopend en tijdens de weekendvieringen.

Ons e-mailadres is: st.isidorushoeve1@gmail.com

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is:
Daarvoor kunt u bellen pastoor J.Jansen 06 46907233 ( maandag vrij)
of pastoraal werker A.Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij).