Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

18/02/2024

Weekendviering: 1e Zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 18 februari 9.30 uur Woord en Communieviering,
mmv Dames en Herenkoor

Intentie weekend:
Johan Wielens en overl.fam. Wielens-Laarman: Ouders en Alfons Lansink: Uit dankbaarheid: Paul Vehof: Toon Brouwers.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Jo Wielens-Laarman: Geertruida Johanna Barink-ten Thije.

Vieringen door de week:
Dinsdag 20 februari 9.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger pastoor J.Jansen

Overleden:
Op vrijdag 2 februari is overleden Johan Hubers, echtgenoot van Ria Hubers-Weernink, op de leeftijd van 75 jaar.
Zijn avondwake heeft plaats gevonden op vrijdag 9 februari, waarna de crematieplechtigheid op zaterdag 10 februari.

Op zondag 4 februari is overleden Dora Rupert-Asbreuk, weduwe van Gerard Rupert, op de leeftijd van 90 jaar.
Haar afscheidsviering heeft plaats gevonden op donderdag 8 februari, waarna de begrafenisplechtigheid op vrijdag 9 februari op ons parochiekerkhof.

Op dinsdag 6 februari is overleden Frans Wielens op de leeftijd van 79 jaar.
Zijn afscheidsviering heeft plaats gevonden op maandag 12 februari, waarna aansluitend de begrafenisplechtigheid op ons parochiekerkhof.

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachteniskapel op dinsdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend (bij goed weer) en tijdens de weekendvieringen.

Ons e-mailadres is: st.isidorushoeve1@gmail.com

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is:
Daarvoor kunt u bellen pastoor J.Jansen 06 46907233 ( maandag vrij)
of pastoraal werker A.Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij).