Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

03/09/2017

Weekend: 22e Zondag door het jaar

Zondag 3 september 9.30 uur
Woord en Communieviering, mmv Spirit

Intenties weekend:
Harry Leferink: Uit dankbaarheid.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Johannes Gerhardus Wielens.

Vieringen in de week:
Dinsdag 5 september géén viering.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.