Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

03/06/2018

Weekend: 9e zondag door het jaar Sacramentsdag
Zondag 3 juni: 9.30 uur Woord- en Communieviering,
mmv Dames- en Herenkoor

Intenties weekend:
Marietje ten Broeke-Ribbers; Bernard Ottink; Mine Hartgerink; Gerard ter Avest.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
G.A. Lammersen

Vieringen in de week:
Dinsdagmorgen 5 juni 9.00 uur Woord- en Communieviering

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.