Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

19/08/2018

Weekend: 20e zondag door het jaar
Zondag 19 augustus 9.30 uur Woord en Communieviering,
Maria ten Hemelopneming, mmv Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
Overl.ouders ten Thije-Vossebeld: Bernard Ottink: Mine Hartgerink: Overl.fam. Lammersen-ter Huurne: Overl.fam.Rupert-ten Voorde: Toon Brouwers: Gerard ter Avest: Theo Ros namens biljartclub de Hoeve.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Trui Overbeek: Marie Lammersen-ter Huurne.

Vieringen in de week:
Dinsdag 21 augustus 9.00 uur Eucharistieviering.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op maandag 30 juli Harrie ten Vregelaar,echtgenoot van Cisca ten Vregelaar-ten Heggeler, op de leeftijd van 75 jaar. Zijn afscheidsviering heeft plaats gevonden op vrijdag 3 augustus, waarna crematie op zaterdag 4 augustus.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.