PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

 

Wat doet Caritas

Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Hierbij wordt aandacht geschonken aan conrete noden van mensen en/of groepen. Wij hopen daarmee bij te dragen aan de sociale rechtvaardigheid. De PCI staat midden in de samenleving en stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zowel de in nood verkerende mens, als de helpers, ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Individuele hulp

Er zijn vele instanties die finananciële hulp bieden aan mensen die het hard nodig hebben. Er zijn heel veel verschillende oorzaken waardoor men in de problemen raakt. De afdeling Werk en Inkomen van onze Gemeente, waarmee we ook nauw samenwerken, behandelt in eerste instantie deze probleemgevallen. Samen denken we dat wij inwoners van onze gemeente kunnen helpen. Heeft u een vraag neem dan contact op met de PCI – Caritas

Samenwerking met eigen Caritaswerkgroepen

Met de lokale Caritaswerkgroepen in Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve wordt nauw samengewerkt. Immers deze werkgroepen signalen in de Geloofsgemeenschappen, waar Caritas een helpende hand kan bieden.

Samenwerking met diaconale groepen

Het is tevens de taak van de Caritas om overleg te plegen met bestaande diaconale werkgroepen teneinde de betrokkenheid en activiteit ten aanzien van de Caritas te bevorderen. Ook bevordert de Caritas de onderlinge samenwerking.

Samenwerking buiten onze parochie

Naast de eerder genoemde samenwerking met de Gemeente wordt oa. ook nauw samengewerkt met de PKN Kerk in Goor en het AZC in Markelo. Jaarlijks met de Kerstpakkettenactie wordt deze samenwerking
uitgebreid met de PKN kerken van Markelo, Diepenheim en Delden.

Financiën

Veel activiteiten van de Caritas kosten geld. Om aan geld te komen worden er acties gehouden of extra collectes. Maar ook giften zijn welkom. Omdat de PCI een ANBI instelling is, kunnen de giften aan de PCI
afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

Giften kunnen worden gestort op rekening:

RABO 3221.10.874
op naam van:R.K. Par. Caritas H. Geest Goor

Voor vragen, stuur een mail aan de PCI – Caritas

REDACTIE INFOBLAD GEESTIG

 

“Geestig” is het infoblad van de Heilige Geest parochie. Het wil informeren maar ook inspiratie bieden, catechese en dialoog.
Als parochieblad van de samengevoegde geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest parochie wil het recht doen aan deze geloofsgemeenschappen en daarnaast het gevoel van eenheid versterken. Sinds januari 2010 bestaat dit blad en verschijnt 8 x per jaar. Op zo’n 5200 adressen in de Heilige Geest parochie wordt het blad bezorgd. Op zo’n 80% van de adressen gebeurt dit inmiddels door vrijwilligers. Voor en door de parochie Met veel plezier en enthousiasme wordt het blad samengesteld door een redactie die bestaat uit Gerard Geurts, Jan Horck, Nathalie Mensink, Henk Ogink, Richard Wermelink en José Cornel.

Door het afnemen en uitwerken van interviews, het schrijven van artikelen en het verzorgen van verschillende rubrieken levert ieder zijn of haar bijdrage. Voor de pastorale bijdrage zorgt het pastorale team. Daarnaast voeden de secretariaten van de geloofsgemeenschappen het blad met nieuws en informatie vanuit de gemeenschappen, zenden parochianen hun berichten in en steekt onze vaste columniste Cathinka Bloom in elke uitgave een nieuwe lucifer aan.

Heeft u berichten, tips of ideeën mail het ons.

U kunt hier de laatste uitgave downloaden.
Ook uw mening horen we graag
Wij zijn benieuwd naar uw mening over het blad.
Wat vindt u leuk? Wat mist u? Waar ergert u zich aan?
Geef hier uw reactie.

WEBREDACTIE HEILIGE GEESTPAROCHIE

 

De webredactie verzorgt de berichtgeving van de Heilige Geestparochie via alle nieuwe media. Het gaat hierbij om informatie voor en door de parochie, die grotendeels ook interessant is voor lezers buiten de parochie. Het nieuws wordt via diverse platformen ondersteund: De nieuwe website die geschikt is voor PC’s/tablets/ smartphones, Facebook van de Heilige Geest Parochie die je kan “liken”, de tweewekelijkse nieuwsbrief voor de ca. 400 abonnees, de Heilige Geest Facebook groep voor communicatie van de ca 200 aangesloten parochianen, Kerkwebradio voor het luisteren van al onze vieringen via de site of de app, digitale fotoalbums van en voor parochianen, koorliederen van onze eigen koren en het beschikbaar stellen van de digitale Geestig. Sinds 2017 heeft de parochie ook een eigen Android app waarin eenvoudig toegang te krijgen is tot historische informatie en nieuws van onze parochie. En de webredactie heeft nog veel meer ideeën voor het optimaal benutten van internet ter bevordering van geloofsbeleving van onze parochianen.

De webredactie bestaat uit Berna Horck van het centrale Pastorale team , Bernadette Morskieft voor Beckum en als parochiesecretaresse van de parochie, Michel ter Grefte voor Delden, Henny Evers voor St Isidorushoeve en Hengevelde, Carla Ros voor Bentelo en Rob Legtenberg voor Goor en als centraal aanspreekpunt voor de webredactie. Hebt u vragen, twijfel dan niet en stuur een bericht naar een van de redactieleden.

M25 JONGERENPROJECT

 

M25, is een jongerenproject, vanuit de Heilige Geestparochie, dat jou als jongere, tussen de 12 en 16 jaar uitdaagt en ondersteunt om je in te zetten voor de kwetsbaren in onze samenleving.

Je komt als jongere in contact met de ‘andere kant’ van de samenleving, met mensen die je anders misschien niet zo gauw zou ontmoeten. Bijvoorbeeld, daklozen, vluchtelingen, ouderen, gehandicapten en verslaafden. Je maakt kennis met organisaties, waar je   nog niet binnen bent geweest zoals de voedselbank, kledingbank en inloophuis.

M-Twentyfive wordt voor en door jongeren georganiseerd en kent behalve de leeftijd geen drempels om mee te doen. Het ‘doen’ staat centraal bij alle activiteiten die jijzelf met de overige jongeren bedenkt.  Neem eens een kijkje op de jongeren hun facebookpagina Facebook van het M25 project  .