WERKGROEP WOORD EN COMMUNIEVIERINGEN

 

De leiden van de werkgroep zijn lector bij vieringen.

Zij verzorgen woord- en communie vieringen, gebedsvieringen en avondwakes.
Enkele leden van de werkgroep verzorgen ook uitvaarten.

Contactpersoon:

Ludo Leferink tel. 053 5723269

WERKGROEP ZIEKENBEZOEK

 

Bezoek vanuit de parochie
De parochie vindt aandacht van mens tot mens belangrijk.
Er zijn verschillende situaties rondom ziekte, leeftijd of bij grote verliezen,
dat wij voor elkaar een steun mogen zijn.
Het pastorale team en de bezoekersgroep willen aan de verwachtingen binnen de parochie voldoen.
Hiervoor is noodzakelijk dat wordt doorgegeven wanneer iemand thuis of in het ziekenhuis bezoek verlangt.

U kunt dan contact opnemen met:
Mevr. Maria Ros, tel. 3575472 of met de pastorie, tel.3575210.