Met wie wilt u contact opnemen?

Noodnummer voor ziekenzalving of -zegening

Contactgegevens Noodnummer

Telefoon: 06-23254488

Het pastorale team heeft al enkele jaren een noodnummer voor de ziekenzalving en/of -zegen. Dit nummer wordt wekelijks doorgeschakeld naar één van de leden van het pastorale team, zodat de pastores evenveel belast worden.

De pastor die op dat moment het noodnummer heeft, zal altijd, als er specifiek om een ziekenzalving wordt gevraagd, kijken of het mogelijk is dat pastoor Jansen deze kan uitreiken.