Met wie wilt u contact opnemen?

Noodnummer voor ziekenzalving of -zegening

Het noodnummer van het pastorale team verdwijnt per 01-12-2022. Vanaf dat moment kan men bij pastorale nood of ziekenzalving en/of -zegen contact opnemen met de leden van het pastorale team op de desbetreffende mobiele nummers.

Wilt u er wel rekening mee houden voor wat betreft de vrije dagen? De kans bestaat namelijk dat uw telefoontje niet direct beantwoord wordt. Dus op de vrije dag van de een graag de ander bellen.

Pastoor J. Jansen – 06-46907233 (maandag vrij).
Pastoraal werker A. Zoet – 06-27124695 (vrijdag vrij).