Tarieven

Onze parochie heeft vaste prijzen voor verschillende diensten die aan parochianen aangeboden worden. Voor meer informatie over onderstaande diensten kunt u contact opnemen met het secretariaat van de geloofsgemeenschap.

 

De volgende kerkelijke tarieven gelden vanaf 1 juni 2019:

H. Mis/Stipendium € 9,00
Jaargedachtenis € 12,00
Jubileumviering tijdens normale gezongen viering € 77,50
Gezongen jubileumviering (aparte viering) € 255,00
Huwelijksviering € 400,00
Uitvaartviering ’s avonds € 425,00
Uitvaartviering overdag (afzonderlijk) € 425,00
Uitvaart (avondwake, requimmis/uitvaartviering, begrafenis/crematie) € 530,00
Avondwake (afzonderlijk) € 305,00
Begrafenis zonder uitvaartviering € 177,50
Opbaring mortuarium (per dag) € 46,00
Doopviering € 50,00
Begeleiding crematorium € 102,50

 

De volgende tarieven gelden vanaf 1 juni 2019 voor ons kerkhof:

Kosten grafdelven
Kosten grafdelven op R.K. Begraafplaats Delden
Extra kosten grafdelven op de R.K. Begraafplaats Delden (indien er handmatig gegraven moet worden)
€ 340,-
€ 363,-
€ 120,-
Kosten grafdelven kindergraf € 230,-
Enkel graf: grafrechten 20 jaar € 910,-
Enkel graf: verlengen met 10 jaar € 355,-
Dubbel graf (naast elkaar): grafrechten 20 jaar € 1820,-
Dubbel graf (naast elkaar): verlengen met 10 jaar € 710,-
Dubbel graf 2 in 1 (extra diep): grafrechten 20 jaar € 1370,-
Dubbel graf 2 in 1 (extra diep): verlenging met 10 jaar € 550,-
Kindergraf t/m 10 jaar: grafrechten € 230,-
Kindergraf t/m 10 jaar: verlenging met 10 jaar € 115,-
Bijzetting urn in bestaand graf/begraven urn (geen verplaatsing grafbedekking)
Bijzetting urn in bestaand graf/begraven urn (verplaatsing grafbedekking)
€ 100,-
€ 300,-
Colombarium/Urnengraf: grafrechten 20 jaar, incl. element voor 2 urnen € 910,-
Colombarium/Urnengraf: verlenging met 10 jaar € 355,-
As uitstrooien op strooiveld bij begraafplaats € 100,-

Messing naamplaatje op de gedenkmuur op R.K. Begraafplaats Delden               €   60,-

Voor de kosten verbonden aan het opgraven en/of herbegraven, wordt tarief A toegepast. Onder tarief A wordt verstaan: “Een bedrag gelijk aan alle welke de locatieraad zelf en eventueel externe partijen zullen maken, verbonden aan de te verrrichten dienst, blijkend uit een begroting die daarvoor is opgesteld.