Tarieven

Onze parochie heeft vaste prijzen voor verschillende diensten die aan parochianen aangeboden worden. Voor meer informatie over onderstaande diensten kunt u contact opnemen met het secretariaat van de geloofsgemeenschap. Het parochiebestuur heeft een aantal nieuwe bedragen voor kerkelijke tarieven en grafrechten vastgesteld die vanaf 20 februari 2017.

 

De volgende kerkelijke tarieven gelden vanaf 1 juni 2019:

H. Mis/Stipendium € 9,00
Jaargedachtenis € 12,00
Jubileumviering tijdens normale gezongen viering € 77,50
Gezongen jubileumviering (aparte viering) € 255,00
Huwelijksviering € 400,00
Uitvaartviering ’s avonds € 425,00
Uitvaartviering overdag (afzonderlijk) € 425,00
Uitvaart (avondwake, requimmis/uitvaartviering, begrafenis/crematie) € 530,00
Avondwake (afzonderlijk) € 305,00
Begrafenis/crematie zonder uitvaartviering € 177,50
Opbaring mortuarium (per dag) € 46,00
Doopviering € 50,00
Begeleiding crematorium € 102,50

 

De volgende tarieven gelden vanaf 1 juni 2019 voor ons kerkhof:

Kosten grafdelven € 340,-
Kosten grafdelven kindergraf € 230,-
Enkel graf: grafrechten 20 jaar € 910,-
Enkel graf: verlengen met 10 jaar € 355,-
Dubbel graf (naast elkaar): grafrechten 20 jaar € 1820,-
Dubbel graf (naast elkaar): verlengen met 10 jaar € 710,-
Dubbel graf 2 in 1 (extra diep): grafrechten 20 jaar € 1370,-
Dubbel graf 2 in 1 (extra diep): verlenging met 10 jaar € 550,-
Kindergraf t/m 10 jaar: grafrechten € 230,-
Kindergraf t/m 10 jaar: verlenging met 10 jaar € 115,-
Bijzetting urn in bestaand graf/begraven urn (geen verplaatsing grafbedekking)
Bijzetting urn in bestaand graf/begraven urn (verplaatsing grafbedekking)
€ 100,-
€ 300,-
Colombarium/Urnengraf: grafrechten 20 jaar, incl. element voor 2 urnen € 910,-
Colombarium/Urnengraf: verlenging met 10 jaar € 355,-
As uitstrooien op strooiveld bij begraafplaats € 100,-

 

Voor de kosten verbonden aan het opgraven en/of herbegraven, wordt tarief A toegepast. Onder tarief A wordt verstaan: “Een bedrag gelijk aan alle welke de locatieraad zelf en eventueel externe partijen zullen maken, verbonden aan de te verrrichten dienst, blijkend uit een begroting die daarvoor is opgesteld.