Historie

 

Onze parochie is in 2010 samengesteld uit 6 parochies met allen hun eigen historie en ontstaansgeschiedenis. Hier achtergrond informatie van de 6 kerken uit de geloofsgemeenschappen.

HISTORIE PAROCHIEKERK ST. ISIDORUSHOEVE

De wens om op de scheiding van de grenzen van de paro­chies Haaksbergen en Wegdam een nieuwe kerk te stich­ten dateert al van ongeveer 100 jaar terug. Reeds in 1918 trokken een aantal personen de stoute schoenen aan om deze zaak hoogstpersoonlijk bij de aartsbis­schop te bepleiten.

Lees meer…

HISTORIE PAROCHIEKERK HENGEVELDE

De huidige kerk op De Wegdam is een schitterend bouwwerk, ontworpen door architect Richard van Remmen uit Velp. In de beste tradities van de wederopbouw heeft hij gekozen voor een gebouw dat verwijst naar het verleden door zijn Romaanse hoofdvormen en verstilde soberheid.

Lees meer…

HISTORIE PAROCHIEKERK GOOR

Over wanneer en hoe de parochie Goor is ontstaan is niets met zekerheid bekend. Aangenomen wordt dat de kerstening van onze streken in de laat-Karolingische tijd (8e-9e eeuw) heeft plaatsgevonden. Toen was van parochievorming nog geen sprake.

Lees meer…

HISTORIE PAROCHIEKERK DELDEN

Over het leven van de Heilige Blasius is weinig bekend. Hij was Bisschop van Sebaste in Armenië en werd omstreeks het jaar 300 gevangen gezet, wreed gemarteld en onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde.

Lees meer…

HISTORIE PAROCHIEKERK BENTELO

We hebben een paar goede tekstschrijvers in Bentelo en op dit moment worden zij benaderd om een boekje open te doen over de historie van onze mooie O.L. Vrouwe kerk waar we best trots op zijn. Tot die tijd laten wij alvast wat foto’s uit ons archief zien.

Lees meer…

HISTORIE PAROCHIEKERK BECKUM

Uit het archief van de Heilige Blasius te Beckum blijkt dat op 15 maart 1854 sprake was van: “Besluit van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. Johannes Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht, houdende oprigting der Buurtschappen Bekkum,

Lees meer…