Wie zijn onze bestuurders?

Met ingang van 1 januari 2010 heeft de nieuwe parochie ook een nieuw bestuur. Iedere geloofsgemeenschap van de Heilige Geest parochie is vertegenwoordigd door een bestuurslid. Wij stellen graag aan u onze bestuurders voor.

Voorzitter 

Op dit moment is pastoor M.J.A. Oortman officieel de pastoor van onze Heilige Geest Parochie.

Vicevoorzitter Peter Helle

(Hengevelde)

Nu ben ik gepensioneerd. In mijn arbeidsjaren was ik radiotherapeut-oncoloog. Hoofd van de afdeling radiotherapie Medisch Spectrum Twente. Sinds 1980 ben ik betrokken bij de parochie H.H. Petrus en Paulus, als lector, voorzitter van de parochie en lid van de stuurgroep. In de R.K. Heilige Geest parochie neem ik als vicevoorzitter van het bestuur plaats. Verder ben ik vicevoorzitter van de locatieraad van de geloofsgemeenschap Hengevelde. Voor de functie van bestuurslid breng ik continuïteit en inbreng van ervaring mee. Ik kan mede impulsen geven aan een missionaire kerkgemeenschap en helpen het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen.

Secretaris Jan Put

(Hengevelde)    

In de zomer van 2017 heb ik gesprekken gevoerd met vicevoorzitter Peter Helle en pastoor M. Oortman over een mogelijke toetreding tot het parochiebestuur. Die uitdaging heb ik graag aanvaard en sinds 1 januari 2018 ben ik officieel lid van het parochiebestuur in de functie van secretaris.

Ik ben geboren en opgegroeid als oudste van een groot katholiek gezin in Haaksbergen. In mijn jeugd vormde de kerk een onafscheidelijk en onvermijdelijk onderdeel van ons sociale leven. Dat is voor mij en velen met mij in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Niettemin is de onvervangbare waarde die ik toeken aan het katholiek-christelijke geloof voor mij een grote motivatie nu toe te treden tot het parochiebestuur. Daarbij koester ik de hoop dat wij ook in tijden van secularisatie en afnemende betrokkenheid de tijdloze boodschap die het christendom biedt levend zullen kunnen houden. Dat kan alleen als wij eigentijdse verbindingen zoeken tussen geloof en samenleving, met respect voor de traditie, maar met een open oog voor moderniteit. Ik ben ervan overtuigd dat wij geen kerk kunnen zijn voor de mensen, maar uitsluitend met de mensen. Daar wil ik mij met overtuiging voor inspannen.

In het dagelijks leven heb ik bijna veertig jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs bij de Stichting Carmelcollege, eerst als docent geschiedenis en later vele jaren als rector in Hengelo en in Oost Gelre. Sinds kort ben ik met levensloopverlof. Dat geeft ruimte, meer dan voorheen, om op de fiets te stappen of anderszins te genieten van hobby en vrije tijd. Maar ook nieuwe maatschappelijke taken liggen dan binnen handbereik.

Ik ben getrouwd met Ria ter Braak en we hebben een zoon, Kasper. Wij wonen sinds 1983 in Hengevelde en maken daar met veel plezier deel uit van een levendige en actieve dorpsgemeenschap. De kerk met zijn vele vrijwilligers heeft daarbinnen nog steeds een plek die velen nog niet zouden willen missen. Voor mij een reden temeer om te willen participeren binnen het parochiebestuur.

Ik hoop u bij gelegenheid te mogen ontmoeten binnen ons mooie werk.

Jan PutI

Penningmeester Ben Eshuis 

(Hengevelde)    

Mijn naam is Ben Eshuis en ik kom uit Hengevelde. Ik ben gehuwd en heb twee kinderen. In het verleden ben ik wethouder geweest in de Hof van Twente en Haaksbergen. Nu zit ik in de Provinciale Staten van Overijssel. Ik hoop actief mee te kunnen werken aan het behoud van de kerk binnen de geloofsgemeenschappen en als groter geheel van de Heilige Geest parochie.

Ben Eshuis

Bestuurslid Yvonne Nijhof – Sander

(Delden)

In mijn dagelijks leven ben ik Fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Hof van Twente en lid van de CDA bestuurdersvereniging Overijssel. Als vrijwilliger ben ik actief als lid van de kerkelijke werkgroep Delden-Keszthely. In mijn beleving ben ik een maatschappelijk betrokken persoon, de uitgangspunten van het katholieke geloof zijn hiervoor mijn drijfveer. Zowel in mijn dagelijkse werk als in mijn vrijwilligerswerk. In het nieuwe bestuur vervul ik de functie van bestuurslid. De functie past bij de ervaring die ik heb opgedaan bij mijn huidige werk met name waar het gaat om het formuleren van beleid.

Bestuurslid Laurens Bloom

(Goor)

In mijn dagelijks leven ben ik verzekeringsarts en acupuncturist. Mijn huidige functie binnen de Heilige Geest parochie is voorzitter regionaal liturgisch beraad. Ik voel mij een betrokken katholiek, ik ben al jaren vrijwilliger geweest in diverse functies. Ik wil graag een bijdrage leveren aan Kerk en Samenleving.

Bestuurslid Epi Winkelhuis

(Sint Isidorushoeve)

Ik woon in Sint Isidorushoeve en ben sinds 1 januari 2015 lid van het parochiebestuur van de Heilige Geest parochie. Ik woon samen met Marion en heb twee kinderen. Ik ben werkzaam in de bouw en zal vanuit die ervaring me bezig houden met het onderhoud. Ik hoop van waarde te kunnen zijn voor het beheer en onderhoud van onze zes kerkgebouwen.