Wie zijn onze bestuurders?

Met ingang van 1 januari 2010 heeft de nieuwe parochie ook een nieuw bestuur. Iedere geloofsgemeenschap van de Heilige Geest parochie is vertegenwoordigd door een bestuurslid. Wij stellen graag aan u onze bestuurders voor.

Voorzitter 

Op dit moment is pastoor J.A.C. Jansen officieel de pastoor van onze Heilige Geest Parochie.

Secretaris Jan Put (en pv vicevoorzitter)

(Hengevelde)    

In de zomer van 2017 heb ik gesprekken gevoerd met vicevoorzitter Peter Helle en pastoor M. Oortman over een mogelijke toetreding tot het parochiebestuur. Die uitdaging heb ik graag aanvaard en sinds 1 januari 2018 ben ik officieel lid van het parochiebestuur in de functie van secretaris.

Ik ben geboren en opgegroeid als oudste van een groot katholiek gezin in Haaksbergen. In mijn jeugd vormde de kerk een onafscheidelijk en onvermijdelijk onderdeel van ons sociale leven. Dat is voor mij en velen met mij in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Niettemin is de onvervangbare waarde die ik toeken aan het katholiek-christelijke geloof voor mij een grote motivatie nu toe te treden tot het parochiebestuur. Daarbij koester ik de hoop dat wij ook in tijden van secularisatie en afnemende betrokkenheid de tijdloze boodschap die het christendom biedt levend zullen kunnen houden. Dat kan alleen als wij eigentijdse verbindingen zoeken tussen geloof en samenleving, met respect voor de traditie, maar met een open oog voor moderniteit. Ik ben ervan overtuigd dat wij geen kerk kunnen zijn voor de mensen, maar uitsluitend met de mensen. Daar wil ik mij met overtuiging voor inspannen.

In het dagelijks leven heb ik bijna veertig jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs bij de Stichting Carmelcollege, eerst als docent geschiedenis en later vele jaren als rector in Hengelo en in Oost Gelre. Sinds kort ben ik met levensloopverlof. Dat geeft ruimte, meer dan voorheen, om op de fiets te stappen of anderszins te genieten van hobby en vrije tijd. Maar ook nieuwe maatschappelijke taken liggen dan binnen handbereik.

Ik ben getrouwd met Ria ter Braak en we hebben een zoon, Kasper. Wij wonen sinds 1983 in Hengevelde en maken daar met veel plezier deel uit van een levendige en actieve dorpsgemeenschap. De kerk met zijn vele vrijwilligers heeft daarbinnen nog steeds een plek die velen nog niet zouden willen missen. Voor mij een reden temeer om te willen participeren binnen het parochiebestuur.

Ik hoop u bij gelegenheid te mogen ontmoeten binnen ons mooie werk.

Jan PutI

Bestuurslid Yvonne Nijhof – Sander

(Delden)

In mijn dagelijks leven ben ik Fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Hof van Twente en lid van de CDA bestuurdersvereniging Overijssel. Als vrijwilliger ben ik actief als lid van de kerkelijke werkgroep Delden-Keszthely. In mijn beleving ben ik een maatschappelijk betrokken persoon, de uitgangspunten van het katholieke geloof zijn hiervoor mijn drijfveer. Zowel in mijn dagelijkse werk als in mijn vrijwilligerswerk. In het nieuwe bestuur vervul ik de functie van bestuurslid. De functie past bij de ervaring die ik heb opgedaan bij mijn huidige werk met name waar het gaat om het formuleren van beleid.

Penningmeester Leo Wielens

(Delden)