AVONDWAKEGROEP

Onze avondwakegroep bestaat uit een tiental vrijwilligers die de nabestaanden begeleiden voor en tijdens de uitvaart van een geliefde. Zij zullen de nabestaanden bezoeken, een avondwake samenstellen en voorgaan in de avondwake en eventuele uitvaartviering. Het kruisje dat gemaakt wordt voor de overledene en familie wordt uitgereikt op de Allerzielenviering op 2 november.

Contactpersoon:

Truus ter Avest-Löbker

BLOEMVERSIERING

De dames van de bloemvoorziening dragen zorg voor het feestelijk versieren van onze kerk. Ook tijdens de feestdagen wordt er extra aandacht besteed aan de bloemversiering in onze kerk.

Contactpersoon:

Marietje Michorius-Extercate

COLLECTANTEN

Onze collectanten zijn bij de wekelijkse vieringen en andersoortige vieringen aanwezig om zorg te dragen voor het collectegeld.

Contactpersoon:

Johan Leferink

DOOPDUIFJES

De kinderen die door het H. Doopsel opgenomen worden in onze geloofsgemeenschap, krijgen van onze kerk een doopduifje. Op dit houten duifje staat de naam van de dopeling en de geboorte- en doopdatum op. Zo heeft het gezin een fysieke herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis.

Contactpersoon:

Diny Annink-Nijland

DOOPVOORBEREIDING

Als ouders besluiten om hun kind op te nemen in onze geloofsgemeenschap door middel van doop, worden de ouders door onze doopvoorbereidingsgroep aan de hand genomen. Er volgen twee voorbereidingsavonden waar u kennis kunt maken met de andere doopouders. Ook ontvangt u op deze avonden informatie over de koop zelf en materiaal voor het maken van een doopboekje.

Contactpersoon:

José Breukers-Annink

DRAGERS

Onze dragers assisteren tijdens een uitvaart. Zij begeleiden de overledene de kerk in en uit en na de afscheidsviering dragen zij hem of haar ter grave of naar het crematorium.

Contactpersoon:

Gerry Leferink-Temmink

HUISBEZOEK

Heeft u behoeft aan een gesprek of wilt u de band tussen u en de Kerk behouden of versterken? Dan kunt u contact leggen met onze werkgroep Huisbezoek. Zij bieden u een luisterend oor voor uw vragen of twijfels.

Contactpersoon:

Trudy Meijerink-Wielens

JONGERENLITURGIE

Jongeren kunnen zich niet altijd vinden in de traditionele liederen die tijdens vieringen gezongen worden. Onze werkgroep stelt de jongerenvieringen samen met (pop)liederen met aangepaste teksten. Op deze manier proberen wij jongeren te trekken naar de vieringen die speciaal voor hen gemaakt en samengesteld zijn.

Contactpersoon:

Sandra Nales

KERKBIJDRAGE

In januari wordt jaarlijks de Actie Kerkbalans gehouden. De kerk neemt geen contributie, maar vraagt iedere gelovige of ze een bijdrage willen leveren om de geloofsgemeenschappen ook financieel in stand te houden. In Beckum is er een grote groep vrijwilligers die bij u aan de deur komen voor een financiële injectie.

Contactpersoon:

Elfride Dijkstra-ten Dam

KERKSCHOONMAAK

In ons kerkgebouw wordt niet alleen gebeden, maar ook geleefd en schoongemaakt. De werkgroep van de kerkschoonmaak zorgt ervoor dat de kerk schoon en toegangelijk blijft voor u. Bent u bereid om één keer per maand te helpen, dan kunt u zich aanmelden.

Contactpersoon:

Ine Wentink-van Aalst

KERKTELEFOON

De kerktelefoon is een systeem dat de audio-installatie van een kerk via het telefoonnetwerk verbindt met een aansluiting bij mensen thuis die niet in staat zijn zelf de kerkdienst bij te wonen. Hierdoor zijn ze toch verbonden met onze geloofsgemeenschap en is er een mogelijkheid om mee te vieren.

Contactpersoon:

Ine Wentink-van Aalst

KERSTSTAL

De geboorte van Jezus Christus is in de kerk zichtbaar door de kerststal en de kerstgroep. Deze werkgroep versiert de kerk stemmig, terwijl de aandacht op deze bijzondere baby is gevestigd. Een schitterend tafereel wat voorin de kerk de volledige aandacht verdient en krijgt.

Contactpersoon:

Alfons Vossebeld

KOFFIEDAMES

Enkele keren per jaar is er gelegenheid om na de viering koffie te drinken en even na te praten. Onze koffiedames zorgen voor de koffie, thee of ranja en ze zijn achter in de kerk te vinden.

Contactpersoon:

Marianne Asbroek

KOREN: DAMES- EN HERENKOOR

Ons Dames- en Herenkoor voorziet enkele keren per maand de vieringen van gezangen. Dit betreffen vooral Nederlandse liederen, maar Latijns komt ook voor. Eén keer per week wordt er gerepeteerd.

Contactpersoon:

Magda Pot

Koren: Dames- en Herenkoor
Koren: Spirit
Kosters
Lektores
Liturgisch Beraad
Locatieraad
Misdienaars
Onderhoud
Opbaargelegenheid
Pastoraatsgroep
Regionaal Diaconaal Beraad
Secretariaat
Uitvaartgroep
Werkgroep Jeugd
Wijkcontact
Ziekencommunie