De Peepeetjes

De Peepeetjes zingen regelmatig tijdens een gezins- of familieviering in de Petrus en Pauluskerk in Goor. Daarnaast zingen de kinderen van dit koor twee keer per jaar in het ziekenhuis. in Hengelo (Ziekenhuis Groep Twente). Soms worden de Peepeetjes gevraagd tijdens een feestelijke activiteit van een vereniging.
Iets voor jou ? Kun je zingen, zing dan mee.
Oefenen doen de PeePeetjes elke vrijdag van 16.00 tot 16.45 in de kerk in Goor. Tijdens de schoolvakanties is er geen repetitie.
Iets voor jou ? Als je soms eens zin hebt om te zingen als PeePee;
Kom dan bij ons koor en zing dan mee! Stoere boy en toffe meid we willen nog wat kwijt; Kom bij ons koor voor zang-gezelligheid! Heb je belangstelling, neem dan contact met ons op.

Eigen-Wijs

Het kinderkoor Eigen-wijs in Bentelo bestaat uit kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Het kinderkoor is opgericht in 1966. In 2006 vierden we ons 40-jarig bestaan.

Op dit moment bestaat ons kinderkoor uit 30 leden uit Bentelo en Wiene. De dirigente van het kinderkoor is Thea de Goede. Zij is dit seizoen vol enthousiasme begonnen met het kinderkoor in Bentelo. Thea is een ervaren dirigente en heeft meerder (kinder)koren hier in de regio onder zich. We worden begeleid op orgel door Irma Vloon-Ottenschot.

Elke vrijdag wordt er gerepeteerd van 18:00 uur tot 18:45 uur. In de schoolvakantie is er geen repetitie.

Gemiddeld zingt het kinderkoor bijna één keer per maand tijdens een gezinsviering. Deze gezinsvieringen hebben altijd een thema bijvoorbeeld de schoenendoosactie, Palmpasen, Moederdag etc.

In samenwerking met de basisschool en de werkgroep gezinsviering worden de vieringen samengesteld.

Dirigente: Thea de Goede Organiste: Irma Vloon-Ottenschot

Voor meer informatie kun je bellen met Renate Doeschot, telefoon 0547 – 29 3079.

Kinderkoor Delden

Doel

Het kinderkoor verzorgt de liederen tijdens de gezinsvieringen. Ook verleent het kinderkoor medewerking bij andere vieringen en bij vieringen waar meerdere koren samen zingen en oecumenische vieringen en in het ziekenhuis.

Taak

Het is de taak van het kinderkoor om de liederen te zingen die door de dirigente zijn uitgezocht, nieuwe liederen aan te leren en wekelijks te repeteren.

Samenstelling

Het kinderkoor bestaat uit kinderen van groep 4 tot en met groep 8 van de basisscholen. In overleg met de dirigent zijn ook kinderen uit groep 3 welkom. Verder is er een dirigent, organist en een werkgroep kinderkoor.

Werkwijze

Het kinderkoor repeteert elke week op maandagmiddag na school, van 15.45 – 16.45 uur in de kerk. Tijdens de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd. Er is een nauwe relatie tussen het kinderkoor, dirigent/organist, en werkgroep kinderkoor. De taak van de werkgroep kinderkoor is een ondersteunende taak naar de dirigente toe, maar tegelijkertijd heeft ze een taak om activiteiten te ontwikkelen die er toe leiden dat de kinderen het gevoel hebben bij een club te behoren.

 

Tot die ondersteunende taken behoren:

  • Het verzorgen van artikelen in de schoolkranten van de katholieke basisscholen en het kerkennieuws.
  • Het werven van nieuwe leden.
  • Het verzorgen en bijhouden van de zangmappen.
  • Indien nodig bij optredens buiten Delden het regelen van het vervoer.
  • Het daar waar nodig ondersteunen van de dirigente.

 

Taken die te maken hebben met de “clubgeest”:

  • Volledig verzorgen van het jaarlijkse uitstapje.
  • Verzorgen van gezellige middagen.
  • Eventueel andere activiteiten in dit kader.

 

De werkgroep kinderkoor werkt in nauw overleg met de dirigente van het kinderkoor.

Jeugdkoor Isidorushoeve

Het jeugdkoor verzorgt de zang tijdens de gezinsvieringen. Jaarlijkse hoogtepunten zijn het kerstspel en de Eerste Heilige Communie. Het koor bestaat uit kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 en staat onder leiding van Marian Kempers-Weernink (marian_weernink@hotmail.com). Het koor wordt begeleid door Anne Morssink op piano.