Het komende jaar ontvangt James op zaterdag 1 juni de diakenwijding en op zaterdag 9 november de priesterwijding in de St.Catharinakathedraal in Utrecht.

James is 1998 geboren in Doetinchem, maar al snel verhuisde hij met zijn ouders naar Enschede waar hij opgroeide. Van jongs af is hij, vooral dankzij zijn ouders, met het geloof vertrouwd geraakt en heeft hij altijd veel belangstelling gehad voor de boodschap van Jezus. Uiteindelijk is James in 2006 op achtjarige leeftijd gedoopt, in hetzelfde jaar waarin hij de eerste communie mocht ontvangen. In Enschede werd hij een paar jaar later misdienaar. Mede als gevolg van de ervaringen die James als misdienaar opdeed, kwam bij hem tegen het einde van zijn basisschooltijd het idee en het verlangen op om in de toekomst voor de kerk te werken en priester te worden. Rond de overgang naar het voortgezet onderwijs en in de jaren daarna heeft hij hierover ook gesprekken gevoerd met onder meer een koster en de toenmalige pastoor in Enschede. Gedurende heel zijn middelbare schoolperiode is datzelfde verlangen gebleven en heeft het zich verder ontwikkeld.

In 2016 werd James priesterstudent van ons aartsbisdom Utrecht en begon hij aan zijn studie theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft in Utrecht op het Ariƫnsinstituut gewoond en daar aanvullende vorming gekregen naast de studie, specifiek gericht op het priesterschap. Daarbij valt te denken aan liturgische en muzikale vorming en een bezinningsprogramma.

Tussen zijn Bachelor- en Masteropleiding in werd hem vanuit de priesteropleiding de kans geboden om de studie te onderbreken en een vormingsjaar in het Canadese Toronto door te brengen. Gedurende dat tussenjaar liep James stage in een lokale parochie en deed hij daarnaast vrijwilligerswerk bij een voedselbank. Dat jaar in het buitenland was een leerzame en verrijkende ervaring.

In het studiejaar 2022-2023 heeft hij stage gelopen in de Parochie Licht van Christus (rond Vleuten en De Meern). Daar mocht hij actief meemaken hoe het pastoraat in een parochie in het bisdom vorm kan krijgen. In september heeft hij zijn studie helemaal afgerond en de Masterdiploma gehaald. De Masterthesis ging over Sport in theologisch perspectief, een onalledaags thema in de theologie. Dat thema geeft meteen een indicatie van zijn belangstelling naast kerk en theologie: in zijn vrije tijd doet hij aan atletiek.

James is erg blij met zijn eerste benoeming in onze drie parochies en hij ziet ernaar uit om velen van u en uw gemeenschappen de komende tijd beter te leren kennen.