James Keuben

Busreis naar Utrecht

Op zaterdag 1 juni ontvangt kandidaat-priester James Keuben de diakenwijding tijdens een viering om 10.30 uur in de St. Catharinakathedraal te Utrecht.
Van harte nodigt hij u uit om bij die viering en de daaropvolgende receptie aanwezig te zijn.

De drie samenwerkende parochies zijn voornemens om die dag een bus naar Utrecht te laten rijden. Als u met deze bus mee wilt, wordt u gevraagd zich hiervoor op te geven via het lokale secretariaat of na afloop van de vieringen op 21 april, 28 april, 5 of 12 mei. Voor de busreis wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 20,-. Dit bedrag graag voldoen direct bij opgave.

Verder bent u ook van harte welkom bij de feestelijke eucharistieviering in de St. Lambertusbasiliek op zondag 9 juni om 11.00 uur. In deze gezamenlijke viering assisteert James voor het eerst als diaken in een eucharistieviering in onze drie parochies.