Karmel activiteiten – Programma 2023-2024

Op zoek naar plekken met ruimte en rust om te ontdekken: ‘waar gaat het om in mijn leven’? En ben je op zoek om met tochtgenoten in gesprek te gaan?

In het Karmelklooster te Zenderen biedt ‘Karmel Twente’ activiteiten aan zoals: Icoon schilderen, stilte meditatie, stiltewandelingen, labyrintlopen. Ook kun je samen teksten lezen en hierover in gesprek gaan; Bijbelteksten, mystieke teksten, gedichten. Het kan allemaal bij ons.

Er is een vernieuwde website waarop meer informatie staat. Hier kun je ook onze digitale nieuwsbrief aanvragen.

Programma 2023-2024

Activiteiten waar je per keer aan kunt deelnemen, zijn gemarkeerd met een *. De andere activiteiten zijn een serie. Voor een bijeenkomst vragen we € 5,- (incl. koffie). Voor een serie betaal je in een keer, bijvoorbeeld 10 x = € 50,-. Betalen graag op NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. Stichting Karmel Twente m.v.v. de activiteit.

Mystiek van het gewone leven – Karmelklooster

Op zoek hoé te geloven in deze tijd? Mystieke teksten kunnen ons helpen dit beter te verstaan. We vinden bezinning en inspiratie aan de hand van teksten uit het boek “Mystiek leven” van Kick Bras.
Donderdag 21 sept | 19 okt |16 nov | 21 dec | 18 jan | 15 febr | 21 mrt | 18 april | 16 mei | 20 juni.
Tijdstip: 14.30 – 16.30 uur.

Mystieke teksten lezen – Karmelklooster

Aan de hand van teksten van Meister Eckhart verkennen we de mens, het geheim en onze Levensweg in deze tijd.
Maandag 21 aug | 18 sept | 30 okt | 27 nov | 18 dec | 22 jan | 26 feb | 18 mrt | 22 april | 27 mei.
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur.

Levensregel van de Karmel – Karmelklooster

Als we in gesprek gaan met en over de 800 jaar oude “Regel” blijkt zij ons – ook hier en nu – richting te kunnen geven in het leven.
Dinsdag 5 sept | 3 okt | 7 nov | 5 dec | 2 jan | 6 feb | 5 mrt | 2 apr | 7 mei | 4 juni.
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur. 

Rond de Schrift – Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo

We lezen een evangelietekst en wisselen uit wat ons daarin aanspreekt.. Vaak is het verrassend wat de tekst en wij elkaar te zeggen hebben en wat we daarvan meenemen voor ons dagelijkse leven.
Dinsdag 5 sept | 19 sept | 3 okt | 17 okt | 31 okt | 14 nov | 28 nov | 12 dec | 9 jan | 23 jan | 6 feb | 20 feb | 5 mrt | 19 mrt | 16 apr | 30 apr | 14 mei | 28 mei | 11 juni.
Tijdstip : 14.30 – 16.30 uur.

Biddend leven* – Karmelklooster

Kees Waaijman geeft ons via video-opnames uitleg over de spiritualiteit van een psalm. We spreken daarna over de betekenis hiervan voor ons leven nu. In een korte viering kunnen de psalm en het gesprek verder doorwerken.
Vrijdag 8 sept | 13 okt | 10 nov | 8 dec | 12 jan | 9 feb | 8 mrt | 12 apr | 10 mei.
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur.

Icoon schilderen – Karmelklooster

Het maken van een icoon, met Byzantijnse muziek op de achtergrond, geeft rust en verstilling. We schilderen onder begeleiding; ervaring met (icoon) schilderen is niet nodig. In het najaar maken we de ‘Moeder Gods van het Teken’. In het voorjaar start er een nieuwe groep, zie hiervoor onze website. Kosten € 150, per cursus inclusief materiaal.
15 maandagen, beginnend 11 sept.
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur.

Gedichten beleven – Karmelklooster

Samen gedichten lezen en gaan ontdekken wat er nu ‘eigenlijk staat’ kan een bijzonder ontmoeting opleveren met de tekst en elkaar.
Zaterdag 30 sept | 28 okt | 2 dec.
Tijdstip: 14.30 – 16.00 uur

Spiritualiteit in het dagelijkse leven – Karmelklooster

Aan de hand van een woord, een tekst, of concrete situatie, verkennen we wat deze ons te zeggen heeft. Dit kan je inzicht geven in wát richting geeft aan jouw leven en spiritualiteit.
Woensdag 4 okt | 18 okt | 1 nov.
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur. 

Samenkomst: Vieren, Verbinden, Verdiepen* – Karmelklooster

Wij vieren, hebben samen een broodmaaltijd en verdiepen ons in een hedendaags spiritueel of maatschappelijk thema. Zo ontdekken wij wat de Karmelitaanse spiritualiteit voor ons zo waardevol maakt. Iedere maand is er een ander thema, zie hiervoor onze website of nieuwsbrief. Deze bijeenkomsten zijn inclusief broodmaaltijd €7,50 per keer.
Vrijdag 22 sept | 27 okt | 1 dec.
Tijdstip: 17.30 tot 20.30 uur.

Leesgroepen Speling – Zenderen | Hengelo | Enschede

Speling is een tijdschrift voor bezinning en verschijnt viermaal per jaar. Vanuit de joods-christelijke traditie gaat zij op zoek naar eigentijdse vormen van spiritualiteit. We bespreken de nummers van de lopende jaargang.
Voor plaats en data zie onze website.

Voor verdere informatie zie onze website.
Karmel Twente,
Hertmerweg 46 Zenderen
www.karmeltwente.nl
06 20464520