Zo 09:30 Woord- en Communieviering, pastor van den Bemt

08/04/2018

Weekend: Beloken Pasen
Zondag 8 april 9.30 uur Woord en Communieviering
Voorstellen Communicantjes, mmv Spirit
Voorganger pastor H.v.d.Bemt

Intenties weekend:
Bernard Ottink: Mine Hartgerink: Bert Bolder: Overl.Hag-Hoitink.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Gerhardus Johannes Ros: Annie Leferink: Jan Rupert.

Vieringen in de week:
Dinsdagmorgen 10 april 9.00 uur Eucharistieviering.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op donderdag 22 maart, Harrie Ellenbroek, levenspartner van Riek Beukers-Holtkamp, (in herinnering) op de leeftijd van 71 jaar.
Zijn uitvaartviering, waarna begrafenis, heeft plaats gevonden op woensdag 28 maart.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.