Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

06/08/2017

Weekend: 18e Zondag door het jaar

Zondag 6 augustus 9.30 uur
Woord en Communieviering, mmv Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
Jo Wielens-Laarman en overl.fam. Wielens-Laarman: Harry Leferink.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Johan Wielens.

Vieringen in de week:
Dinsdag 8 augustus 9.00 uur
Eucharistieviering.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.