Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

15/10/2017

Weekend: 28e Zondag door het jaar Wereldmissiedag Kinderen

Zondag 15 oktober 9.30 uur Woord en Communieviering,
Gezinsviering mmv Kinderkoor

Intenties weekend:
Ouders Barink-Laarveld

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Hendrik Doornhegge: Marie Rupert-Mentink: Bernard Slotman.

Vieringen in de week:
Dinsdag 17 oktober 9.00 uur
Eucharistieviering.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op donderdag 28 september Lucie Hubers-Martens, weduwe van Antoon Hubers, op de leeftijd van 80 jaar.
Haar avondwake heeft plaats gevonden op maandag 2 oktober, waarna crematie op dinsdag 3 oktober.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.