Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

05/08/2018

Weekend: 18e zondag door het jaar
Zondag 5 augustus 9.30 uur Woord en Communieviering
mmv Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
Bernard Ottink: Mine Hartgerink: Jo Wielens-Laarman en overl.fam. Wielens-Laarman: Theo Ros:

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Johan Wielens.

Vieringen in de week:
Dinsdag 7 augustus 9.00 uur Eucharistieviering.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op donderdag 19 juli Gertrud Agnes ten Voorde-Völkering, weduwe van Antoon ten Voorde, op de leeftijd van 89 jaar. Haar uitvaartviering, waarna begrafenis, heeft plaats gevonden op woensdag 25 juli.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.