Zo 09:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

16/09/2018

Weekend: 24e Zondag door het jaar Start Vredesweek
Zondag 16 september 9.30 uur
Woord en Communieviering, mmv Spirit

Intenties weekend:
Harrie Wielens: Bernard Ottink: Mine Hartgerink: Overl.ouders Krooshoop-Hollink: Johan Westendorp: Gerard ter Avest: Harrie ten Vregelaar: Agnes ten Voorde-Völkering.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Ouders Leferink-Spieker: Joep Westendorp.

Vieringen in de week:
Dinsdag 18 september 14.00 uur
Eucharistieviering, mmv Dames en Herenkoor

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op vrijdag 31 augustus Jan Ros, echtgenoot van Marietje Ros-Siemerink, op de leeftijd van 84 jaar.
Zijn afscheidsviering heeft plaats gevonden op woensdag 5 september, waarna crematie op donderdag 6 september.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.