CARITAS

 

De Caritas-werkgroep in Hengevelde werkt eraan om de Caritas (Naastenliefde en Liefdadigheid) een permanente plaats te geven in de parochie. Zij beheert daartoe het opgebouwde vermogen en zet zich op een zinvolle wijze in voor hulpbehoevende dichtbij en veraf.

Naast de specifieke individuele hulpverlening wordt zonodig ook hard gewerkt aan projecten in het buitenland. Door het inzamelen van kleding, geld en andere goederen worden groepen en individuele personen doelgericht geholpen om de nood te verminderen en de leefomstandigheden te verbeteren.

Contact: bestuur P.C.I. H. Geestparochie

VERLIEZEN VERWERKEN

 

Sinds 1992 is er in Hengevelde een bezoekgroep verliezen verwerken. Zij bezoeken mensen, die een dierbare moeten missen, om zo met elkaar te praten en verdriet te kunnen delen. Het belangrijkste is om gewoon luisterend aanwezig te zijn voor deze mensen.
Mensen die dit op prijs stellen worden gedurende een bepaalde periode regelmatig bezocht. Ook zorgt de groep ervoor dat nabestaanden die in het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben, persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor de Allerzielenviering begin November, en zorgen ze voor de grafkaarsen. Rond de jaargedachtenis wordt het gedachteniskruisje naar de familie gebracht

De werkgroep bestaat uit: Marian Broekkamp, Marian ten Dam en Ria Rouweler. Mocht u contact met hen willen opnemen dan kan dat per mail: marianbroekkamp@hotmail.com.

ZIEKENBEZOEK: PAROCHIE – ZONNEBLOEM

 

Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of ander tehuis geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij

Truus Sander, tel. 333612.
Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

M.O.V.

 

M.O.V. zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben in het kader van Missie, Ontwikkeling en Vrede. Samen met de anderen binnen de H. Geest parochie werken we aan ondermeer de Vastenactie en de Adventsactie Solidaridad. We proberen om door een gezamenlijke aanpak bepaalde projecten te helpen financieren. Ook is er samen met de anderen binnen de parochie in de Advent en Vastenperiode een gezamenlijke themaviering ter ondersteuning van dit project, om zo onze verbondenheid in woord en gebed tot uitdrukking te brengen, in liefde voor elkaar van “samen kerk zijn” voor de mens in nood.In de advent en vasten wordt ook gezamenlijk een wandeling georganiseerd.

Contactpersoon: Truus Sander

COLLECTANTEN

 

Dankzij onze groep betrokken collectanten wordt er bij elke viering de goede gaven van onze kerkbezoekers opgehaald. Zonder die bijdragen zouden we niet kunnen.

Contactpersoon: Harry Pelle

KERKHOFONDERHOUD

 

Het onderhouds- en verbeteringswerk op ons kerkhof aan de Goorsestraat wordt gedaan door een groep vrijwilligers uit onze parochie Op vrijdagmorgen zijn ze bezig met kruiwagens, harken, schoffels, snoeischaren en bladblazers om te zorgen dat onze begraafplaats er steeds netjes en verzorgd uitziet

Contactpersoon: Tonnie Rupert

JEUGD- EN JONGERENWERK

 

De werkgroep wil de jonge basisschoolverlaters (12-15 jaar) voorbereiden op de maatschappij waar ze in de toekomst mee te maken krijgen. Ze organiseren een aantal avonden zoals bezoeken aan AZC, politiebureau, brandweer, informatieavonden over bijvoorbeeld alcohol en drugs, aids. Tevens is er de nodige ontspanning zoals een speurtocht, dropping of survivaltocht. Elke avond wordt afgesloten met een disco.

Contactpersoon: Judith Ros Broshuis

KERKVERSIERING

 

Dankzij de werkgroep kerkversiering hebben we het altaar en de kerk, bij alle belangrijke vieringen voorzien van fraaie stukken en boeketten.

Contactpersoon: Thea Broshuis